Gian giáo nêm

Gian giáo nêm ( vietfom)

Gian giáo nêm

Gian giáo nêm ( vietfom)

GIÀN GIÁO KHUNG 1m70

Giangiaocophaphuloc , chuyên bán và cho thuê già giáo các loại thi công các công trình theo yêu cầu của khách hàng ,rất mong được sự ủng hộ các Công ty ...

Giàn Giáo Tại Công Trình

Giàn Giáo Của Phú Lộc Đồng Nai Tại Công Trình Giàn Giáo phú lộc đồng nai chuyên dùng để chống sàn, bao che và hoàn thiện công trình. Khung giàn giáo được đầu tư sử dụng nhiều và chủ yếu trong xây dựng. Giàn giáo có chiều cao 1.7m, chiều rộng ngang 1.25m, khoảng cách giữa hai khung khi lắp dụng là 1.6m. Một bộ giàn giáo thường qui ước là 42 khung giàn giáo 1.7m và 42 cặp chéo 1.96m. Một số đơn vị mua lẻ lại qui ước một bộ giàn giáo 1.7m gồm 02 khung giàn giáo + 02 cặp chéo 1.96m và 01